25
Mar

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณี จินชาง กับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 2561

สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของ การบริหารดีเด่น ตลอดจนมีการตอบแทนคืนสู่สังคมต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ
มอบรางวัลโดย ท่านพลอากาศ เอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี / เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส

nik

S__7815210