15
Mar

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณี จินชาง กับรางวัลอันทรงเกียรติ “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ “

มอบรางวัลโดยสำนักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

new2

new1