14
Feb

14/2/2020 – นิราวิลล์ กรุ๊ป มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท

🌹วาเลนไทน์ปีนี้มอบความรัก ให้ชาวโคราช 🌹
คุณสุวรรณี จินชาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นิราวิลล์ กรุ๊ป
มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จังหวัดนครราชสีมา
❤️จำนวน 100,000 บาท❤

S__53313539