หน้าหลัก

"เราจะมุ่งสร้าง ความสุข ให้ทุกการอยู่อาศัย"

Niraville Group

สร้างบ้านคุณภาพ
เหมือนเพื่ออาศัยอยู่เอง

พัฒนาบ้านจัดสรรมากกว่า

3,000 ยูนิต

ประสบการณ์มากกว่า

10 ปี

รางวัลระดับประเทศ

มากกว่า 4 รางวัล

ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่านสมุทรสาคร ผ่านการพัฒนาบ้านจัดสรรมากว่า 3,000 ยูนิต โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรังสรรค์บ้านคุณภาพให้กับลูกค้า ภายใต้แนวคิดสร้างบ้านคุณภาพเหมือนเพื่ออาศัยอยู่เอง