ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ

ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของได้ เพื่อความเป็นศิริมงคล

📍ณ โครงการ นิราวิลล์ วิลเลจ

https://maps.app.goo.gl/dMUJA1yB67iF9bhaA

วันที่ 12 มิถุนายน 2565
เวลา 07.00 – 08.30 น.