เลือกบ้านที่ ‘ใช่’ อัดแน่นคุณภาพตั้งแต่สิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

เลือก “นิราวิลล์”

งาน ฉาบปูน..
หลังจากก่ออิฐผนังเสร็จเรียบร้อย
และติด ตะแกรงกรงไก่ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง และการรับแรงดึงที่ดีขึ้นให้ตัวปูนฉาบ ป้องกันการหลุด ร่อน แตกร้าวของปูนฉาบ ในบริเวณต่างๆ

ก็มีการรดน้ำผนังก่ออิฐ ก่อนฉาบเสมอ
เพื่อให้อิฐมอญ ชุ่มน้ำ

เพื่อการยึดเกาะที่ดี ไม่แตกร้าว… แล้วจึงเริ่มงานฉาบปูน..