ทำบุญคืนสู่สังคม มูลนิธิสยามนนทบุรี

ทำบุญคืนสู่สังคม มูลนิธิสยามนนทบุรี ❤️

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา

นิราวิลล์ กรุ๊ป ร่วมบริจาคเงิน 60,000

เพื่อความสิริมงคล 🏠📈

(ยอด 30,000+30,000 บาท ผ่าน 2 บริษัท ในเครือ)