ความสุขที่มีคุณค่า ความสุขในแบบ นิราวิลล์

นิราวิลล์ กรุ๊ป โดย คุณสุวรรณี จินชาง ประธานบริหาร

ได้มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตแพทย์ ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 ทุน