บริษัท นิราวิลล์ บริจาคเงิน จำนวน 400,000 บาท

บริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ( นิราวิลล์ กรุ๊ป )

บริจาคเงิน จำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ให้กับห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนครท่าฉลอม