นิราวิลล์ บริจาคถุงยังชีพ แก่ชาวบ้านสมุทรสาคร คนแก่และผู้พิการติดเตียง หมู่ 1 และ หมู่ 6 บ้านเกาะ

นิราวิลล์ บริจาคถุงยังชีพ แก่ชาวบ้านสมุทรสาคร คนแก่และผู้พิการติดเตียง หมู่ 1 และ หมู่ 6 บ้านเกาะ

ประมวลภาพ 16 มกราคม 2565   นิราวิลล์ บริจาคถุงยังชีพ แก่ชาวบ้านสมุทรสาคร คนแก่และผู้พิการติดเตียง หมู่ 1 และ หมู่ 6 บ้านเกาะ