อสังหาดีเด่นระดับนานาชาติ FIABCI THAI AWARDS 2021

ขอแสดงความยินดีกับนิราวิลล์
สำหรับรางวัลอสังหาฯดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2021จาก FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลที่ได้เชิญ คณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน

FIABCI THAI AWARDS 2021

ขอแสดงความยินดีกับนิราวิลล์สำหรับรางวัลอสังหาฯดีเด่นระดับนานาชาติประจำปี 2021

จาก FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลที่ได้เชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้นรางวัลนี้จึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ และโครงการนิราวิลล์ ไอริช และนิราวิลล์ วิลเลจได้รับการคัดเลือกจากโครงการอสังหาฯทั่วประเทศไทย ประจำปี 2564 🎊