บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณสุวรรณี จินชาง ประธานบริหารมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณสุวรรณี จินชาง ประธานบริหาร มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ