นิราวิลล์กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60,000 บาท

คุณสุวรรณี จินชางประธานเจ้าหน้าที่บริหารนิราวิลล์ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวนเงิน 60,000 บาท

นิราวิลล์กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60,000 บาท