บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คุณสุวรรณี จินชาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า