Niraville Group มอบทุนการศึกษา เด็กดีเรียนดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

Niraville Group มอบทุนการศึกษา เด็กดีเรียนดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561Niraville Group โดย คุณสุวรรณี จินชาง กรรมการผู้จัดการมอบทุนการศึกษา เด็กดีเรียนดี โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคารจำนวน 40 ทุน รวม 20,000 บาท