นิราวิลล์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท แก่ นักเรียนโรงเรียน เต็กก่าดรุณธรรม

นิราวิลล์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท แก่ นักเรียนโรงเรียน เต็กก่าดรุณธรรม เพื่อไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศจีน โดยมีท่านผอ.โรงเรียนรับมอบ

นิราวิลล์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท แก่ นักเรียนโรงเรียน เต็กก่าดรุณธรรม