นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง

บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด ได้ให้คุณ ชาญชัย เตชะเหมภิญโญ ไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ทุนละ 500 บาท จำนวน 57 ทุน

นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง