ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณี จินชาง กับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 2561

สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของ การบริหารดีเด่น ตลอดจนมีการตอบแทนคืนสู่สังคมต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ มอบรางวัลโดย ท่านพลอากาศ เอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี / เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณี จินชาง กับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 2561
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุวรรณี จินชาง กับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 2561